sanofi-aventis

STUUR JULLIE PROJECT IN VOOR DE DIABETES INNOVATIE PRIJS 2016

DOE MEE!

Diabetes Innovatie Prijs 2016

De zorg rondom diabetes kan altijd beter. Het is voor mensen met diabetes soms lastig om de eigen regie in handen te nemen ten aanzien van hun behandeling. Een belangrijke taak van de zorgverlener is om de tools aan te reiken die de patiënt hiervoor nodig heeft. Vaak leven er bij zorgverleners mooie, innovatieve ideeën die kunnen bijdrage aan een betere kwaliteit van leven van deze patiënten, echter het ontbreekt vaak aan financiële middelen om deze uit te voeren.

Sanofi heeft daarom de Diabetes Innovatie Prijs in het leven geroepen. Het doel van deze prijs is het stimuleren van goede initiatieven op het gebied van diabeteszorg. De Diabetes Innovatie Prijs is bedoeld als een platform voor het verzamelen van ideeën rond de diabeteszorg.

Hebben jullie een innovatief idee om de zelfzorg en kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren? Dan nodigen wij jullie uit om dit met ons te delen. Jullie kunnen dit idee indienen op de pagina Doe Mee. Indienen kan tot 31 maart 2017.

De Diabetes Innovatie Prijs wordt uitgereikt aan het team met het beste idee op gebied van zelfmanagement en wordt beloond met een bedrag van maximaal EUR 5.000,--. Dit bedrag dient te worden besteed aan het winnende project.

Hoe kunt u deelnemen?

Deelnemen is simpel, klik op de knop hieronder en vul het projectformulier in. Controleer voor het invullen de voorwaarden. Doe dit wel voor 31 maart 2017, want dan sluit de inzending. Hierna zal een onafhankelijke multidisciplinaire jury de inzendingen beoordelen en de winnaar kiezen van de Diabetes Innovatie Prijs 2016.

Lees voor deelname de Algemene voorwaarden Diabetes Innovatie Prijs.DOE MEE!

Criteria voor deelname

Het in te zenden project moet voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals opgenomen in de volledige Algemene Voorwaarden Diabetes Innovatie Prijs. Deze complete voorwaarden vinden jullie terug op de pagina Algemene Voorwaarden.

Waar moet het project aan voldoen?

  • Het project heeft een direct toewijsbaar voordeel voor de patiënt.
  • Het project heeft een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de diabeteszorg rondom de patiënt.
  • Het project is innovatief en creatief qua opzet of invulling.
  • Het project kan niet worden gefinancierd uit reguliere middelen, een sluitende begroting met motivatie dient te worden bijgevoegd.
  • Het project wordt ingediend namens een team/collectief.

Initiatief van Sanofi

Sanofi wil graag een positieve bijdrage leveren aan de zorg rondom de patiënt met diabetes. Middels de Diabetes Innovatie Prijs biedt zij een podium voor het stimuleren en uitwisselen van innovatieve, bruikbare ideeën. Het meest innovatieve project - die een aantoonbare bijdrage levert aan de verbetering van de diabetes zorg op maat - wil Sanofi ondersteunen en uitvoeren. Zo tracht Sanofi samen met de zorgverleners de zorg rond diabetes extra aandacht te geven en waar mogelijk te verbeteren. Iedere verbetering is een stap voorwaarts 

Laatste Nieuws
sugar
SUIKER CHALLENGE

Het idee is ontstaan naar aanleiding van het groepsprogramma ‘Keer Diabetes2 om’ van Voeding leeft, in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ.[...]

e-learning-11
Kennis van diabetes via e-learning voor oppassers en gezinnen

Het idee is om een E-Learning infrastructuur op te zetten voor de oppassers en gezinnen die te maken hebben met diabetes.[...]

challenge
De 100 dagen Diabetes challenge

De 100 dagen diabetes challenge biedt 100 dagen intensieve begeleiding aan mensen met overgewicht en diabetes. De begeleiding is een[...]